Ön nincs bejelentkezve !
2020. 10. 01 .
Általános, bemutatkozás Hírek, aktualitások Paktumtagok Rendezvénynaptár Keres-Kínál adatbázis Telekocsi program Térségi projektgyűjtemény Képgaléria Dokumentumtár Munkaerőpiaci szolgáltatások Koordinációs Iroda Képzések a térségben Linktár Elérhetőségek
 
Neved:*
E-mail címed:*
Általános bemutatkozás

Hegyháti Foglalkoztatási Paktum

A közelmúltban több pályázati lehetőséggel lett gazdagabb a Hegyhát. A Foglalkoztatási Paktumról, a program sikeréről Fukszberger Imrét, a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás elnökét kérdeztük:


-Mit kell tudnunk a Foglalkoztatási Paktumról és miért lényeges ennek sikere a kistérség szempontjából?
-A Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív programja 41 millió forinttal támogatta a Hegyháton egy foglalkoztatási paktum létrehozását. A pályázatot még a Többcélú Kistérségi Társulás jogelődje készítette. Akkor a bírálók a beadott dokumentációt értékesnek minősítették, de az anyagi keretek korlátozottsága nem adott módot első körben annak támogatásra.


A parkoló pályán veszteglő pályázat végül az újabb döntési etapban már a nyertesek közé tartozhatott. A foglalkoztatási paktum a nyugaton már bevált munkaerő piaci eszköz mintájára egyfajta, folyamatokat generáló szervezetként a munkahelyteremtés segítését tűzi ki végső célként. A projektben partnerséget alakítottunk ki a munkaerőpiac térségi, megyei, regionális szereplői között. A megegyezést a Hegyháti Foglalkoztatási Paktum dokumentumban 64 aláíró látta el kézjegyével 2007. október 5-én. Sok más mellett kidolgozásra került a kistérség Foglalkoztatási Stratégiája is.
A menedzsment feladatokat egy koordinációs iroda látja el. Az itt dolgozó munkatársak szervezik meg a munkaerő-piaci szereplők, a munkáltatók, az önkormányzati, államigazgatási, civil szervezetek közötti állandó információáramlást, a negyedéves fórumokat, a projektben történő események elektronikus és hagyományos hírhordozókban való közzétételét. Az említettek mellett szerepel még a megyében és az országban működő hasonló kísérleti modellekkel történő kapcsolatfelvétel is a Hegyháti Kistérségi Paktum  programjában, mely 2008. májusában zárul.

A paktumokról általában:

Ismerkedünk a szóval, ízlelgetjük, keressük értelmét, próbáljuk megfejteni, miféle tartalommal bír. A foglalkoztatáspolitikában azonban elõbb-utóbb utunkba kerül ez a fogalom.  A 90-es évek Európája drasztikus változásokon ment keresztül. A gyors technikai fejlõdés, a gazdasági globalizáció, a növekvõ munkaerõ kínálat egy új helyzetre való reagálásra késztette az európai országokat.

A munkanélküliség elterjedése arra ösztönözte az EU országait, hogy szembenézzenek a foglalkoztatási kihívásokkal. Több fórumon fogalmaztak meg alapelveket � a munkaerõpiaci folyamatok javítása érdekében.
1997-ben megalkották az Európai Foglalkoztatási Stratégiát. A Stratégia három szinten � közösségi, nemzeti, regionális, illetve helyi � való megvalósulását tûzték ki célul. Elõtérbe kerültek a helyi partnerségre épülõ, helyi foglalkoztatási stratégiák, a régiókra vonatkozó foglalkoztatási paktumok. Ezzel együtt az Unió támogató rendszert is biztosított a helyi stratégiák fejlesztéséhez.
1999-ben Kölnben létrehozták az Európai Foglalkoztatási Paktumot. A paktum legfontosabb célja a gazdasági és foglalkoztatási folyamatok együttes befolyásolása.
A paktum alkalmazására nem alakult ki általános modell, maga az eszköz azonban lehetõséget biztosít arra, hogy sokféle tartalommal és prioritással töltsék meg a formai
kereteket.

A paktum, mint fogalom

A foglalkoztatási paktum a térségi szereplõk összefogása azzal a céllal, hogy:

  • megismerjék a térség foglalkoztatási helyzetét, nehézségeit, a munkanélküliség okait,
  • összehangolják a térség gazdasági és humánerõforrás fejlesztési elképzeléseit, céljait és megoldást keressenek a problémákra,
  • ezek érdekében erõforrásokat koordináljanak és mozgósítsanak,
  • foglalkoztatást elõsegítõ programokat valósítsanak meg.

Egy olyan szervezeti keret, amely segítségével egy asztalhoz lehet leültetni a térségi foglalkoztatáspolitika szereplõit. Ehhez azonban kellõ érdekeltséget kell teremteni,
melynek egyik legfontosabb eszköze a helyi partnerség szükségességének felismerése. Létrehozásában meghatározó szerepe van a munkaügyi szervezetnek és az érintett
önkormányzatoknak.

A foglalkoztatási paktum egy nyitott együttmûködési, partnerségi forma, ami azt jelenti, hogy bármelyik szervezet folyamatosan csatlakozhat a helyi partnerséghez.
A foglalkoztatási paktum a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának fontos eszköze, amely a helyi partnerségen alapul. A paktum partnerség egyrészt abból indul, hogy a foglalkoztatás színvonalának javítása nem nélkülözi a munkaerõpiac szereplõinek összefogását, a gazdasági és humánerõforrás stratégiák összehangolását. Másrészt az a partnerség alulról építkezik. Elsõsorban a helyi társadalom szükségleteibõl és problémáiból indul ki. Azt hogy mit tekintünk helyi társadalomnak, mindig a megoldandó problémától függ.
A partnerség átfoghat egy kistérséget, megyét, régiót, megyei jogú várost, határ menti térséget, attól függõen hogy hol nyilvánul meg a létrehozásának szándéka. Magyarországon a foglalkoztatási partnerségnek különbözõ formái alakultak ki. Eddigi tapasztalatok szerint a szereplõk nagy száma miatt célszerû kistérségi szintben gondolkodni, de természetesen ettõl el is lehet térni.

A foglalkoztatási paktumoknak nagy szerepe lesz abban, hogy rajtuk keresztül a helyi foglalkoztatási célú kezdeményezéseket az állami, és gazdasági szféra helyi szereplõi
a rendelkezésre álló eszközeikkel egyaránt támogatni tudják majd. Jelenleg Magyarországon 43 db foglalkoztatási partnerség kialakítása kezdõdött el, ezek különbözõ fejlettségi szinteken állnak.

Ma Magyarországon komoly nézetkülönbségek fogalmazódnak meg a gazdaság és a szakképzés szereplõi között. Anélkül, hogy részletesen kifejtenénk ennek lényegét,
megállapítható, hogy az egyik legnagyobb probléma egymás érdekeinek és elvárásainak meg nem értése. Ehhez a feleket egy asztalhoz kell ültetni, de ez önmagában még kevés. Az is szükséges, hogy az érintettek megértsék a másik problémáit, és megtalálják érdekeik közös pontjait. Erre már lehet építeni hatékony fejlesztéseket és együttmûködést.

A helyi foglalkoztatási partnerségek a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának fontos eszközei. Segítségével keretet biztosíthatunk az adott térség  munkaerõpiacának szereplõi számára a hatékony együttmûködéshez.

Az önkormányzatok ma már egyre nagyobb felelõsséget éreznek saját településük foglalkoztatási helyzetéért. A helyi közvélemény egyre érzékenyebben reagál a munkaalkalmak meglétére, vagy hiányára. Az önkormányzati választásokon a helyi foglalkoztatás ügyei egyre fontosabb szempontként fogalmazódnak meg, s a választási esélyeket komolyan befolyásolják.
A munkaügyi szervezet legfontosabb feladata a munkanélküliség kezelése, csökkentése, illetve a gazdaság segítése a megfelelõ humánerõforrás biztosítása terén. Ehhez a
munkaügyi szervezet szövetségeseket keres, s találhat ebben a partnerségben.
A vállalkozásoknak fontos, hogy gazdaságfejlesztési céljaikat ne akadályozza a megfelelõen képzett és motivált szakmunkaerõ hiánya.
A szociális partnerek az érdekképviseleti tevékenységük hatókörét és hatékonyságát fokozhatják ebben a partnerségben.
A civil szervezetek kapcsolataikat, elismertségüket erõsíthetik a paktum segítségével, s megjeleníthetik sajátos, de egyben társadalmilag nagyon fontos érdekeiket.
A képzõ intézmények a partnerségben közvetlenül érzékelhetik a megrendelõi oldal (cégek, munkaügyi kp.) szükségleteit.
A felsõoktatási intézmények a helyi innováción alapuló kísérletek, munkaerõ-piaci kutatások segítõi lehetnek tudományos kapacitásuk felhasználásával.

Az érdekek természetesen sokkal összetettebbek, amint azt a fentiekben bemutattuk, de csak ezek egyeztetésével lehet hatékony partnerség. A kölcsönös érdekeltség a partnerek aktivitása miatt is fontos. A hazai, de a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a foglalkoztatási paktumok egyik kritikus pontja a partnerek aktivitásának kérdése. 
Gyakran tapasztalható, hogy az érintettek egyetértenek a partnerség gondolatával, céljaival, a közös munkában azonban nem vesznek részt, passzív szemlélõi az  eseményeknek. Másoktól várják a kezdeményezõ szerepet, ugyanakkor türelmetlenek, helyenként szkeptikusak az eredményességet illetõen. Ezek a jelenségek mutatják az együttmûködési kultúra alacsony szintjén Magyarországon. Ezért is fontos, hogy a megalakuló foglalkoztatási partnerségek sikeresek legyenek, eredményeket tudjanak felmutatni.

Elérhetőségek

Menedzsment:

Pogács Mónika projektmenedzser

E-mail cím: paktum@vasihegyhat.hu

Levélben kereshet bennünket a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás postacímén: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.

A Foglalkoztatási Paktum koordinációs irodája pedig a következő telefonszámon érhető el: 06/94/573-077  Fax: 06/94/573-078 Mobil::+36-30-7766848

A Koordinációs Iroda Vasváron a Petőfi u. 4. címen található.

Felhasználónév:*
Jelszó:*
>> Regisztráció
 
Legfrissebb állásajánlatok
2015.1.29.
ÁLLÁSAJÁNLATOK!
2015.1.9.
„Paktummal a foglalkoztatásért – fenntartható szolgáltatásfejlesztés és partnerség építés a Vasi Hegyháton”
2014.10.31.
Segédmunkásokat keres a közútkezelő Vasvárra
2014.7.31.
Faipari munka, villanyszerelő és targoncás állás
2014.7.31.