Ön nincs bejelentkezve !
2020. 10. 01 .
Általános, bemutatkozás Hírek, aktualitások Paktumtagok Rendezvénynaptár Keres-Kínál adatbázis Telekocsi program Térségi projektgyűjtemény Képgaléria Dokumentumtár Munkaerőpiaci szolgáltatások Koordinációs Iroda Képzések a térségben Linktár Elérhetőségek
 
Neved:*
E-mail címed:*
Paktumtagok

HELYI FOGLALKOZTATÁSI PARTNERSÉGEK

Ma Magyarországon komoly nézetkülönbségek fogalmazódnak meg a gazdaság és a szakképzés szereplői között. Anélkül, hogy részletesen kifejtenénk ennek lényegét, megállapítható, hogy az egyik legnagyobb probléma egymás érdekeinek és elvárásainak meg nem értése. Ehhez a feleket egy asztalhoz kell ültetni, de ez önmagában még kevés. Az is szükséges, hogy az érintettek megértsék a másik problémáit, és megtalálják érdekeik közös pontjait. Erre már lehet építeni hatékony fejlesztéseket és együttműködést.

Paktumban résztvevő szervezetek:
Vas Megyei Munkaügyi Központ (Partner 1)
Hegypásztor Kör (Partner 2)

Partnerség területi kiterjedése:

 Térség:

Települések megnevezése:
Vasvár
Alsóújlak
Kám
Mikosszéplak
Andrásfa
Nagytilaj
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petőmihályfa
Püspökmolnári
Rábahídvég
Sárfimizdó
Szemenye
Telekes
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Győrvár
Hegyhátszentpéter

Célok: A projekt célja egy, a munkahelyteremtést elősegítő kistérségi foglalkoztatási paktum létrehozása a térség szereplőinek együttműködésével, ennek támogatásával a munkanélküliség csökkentése, a térségben a foglalkoztatási színvonal emelése. További cél a kialakuló együttműködés segítségével a kistérségben tartós munkanélküliség megelőzése, csökkentése, a régi munkahelyek bővítése, új munkahelyek létrehozása a térségben.
A foglalkoztatási paktumban résztvevő partnereink tevékenységének rövid bemutatása:

Partner 1. Vas Megyei Munkaügyi Központ: Vas Megyei Munkaügyi Központ tevékenységét, a többi munkaügyi központhoz hasonlóan, az 1991. IV. törvény (Foglalkoztatási törvény) határozza meg. Ennek megfelelően a Munkaügyi szervezet fő feladata a munkanélküliség kezelése, az ebből adódó társadalmi feszültség enyhítése. Ezt a feladatot a munkaügyi központ passzív és aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel tudja megoldani.

Partner 2. Hegypásztor Kör: Szőlőhegyen található présházak megmentése, kulturális rendezvények szervezése, ifjúsági programok szervezése. Turisztikai információs és szervező iroda működtetése (mely egyben Teleház is). Szálláshely működtetése, a kistérség térségfejlesztési programjainak kidolgozása.

A helyi foglalkoztatási partnerségek a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának fontos eszközei.
Segítségével keretet biztosíthatunk az adott térség munkaerőpiacának szereplői számára a hatékony együttműködéshez.

Az önkormányzatok ma már egyre nagyobb felelősséget éreznek saját településük foglalkoztatási helyzetéért. A helyi közvélemény egyre érékenyebben reagál a munkaalkalmak meglétére, vagy hiányára. Az önkormányzati választásokon a helyi foglalkoztatás ügyei egyre fontosabb szempontként fogalmazódnak meg, s a választási esélyeket komolyan befolyásolják.
A munkaügyi szervezet legfontosabb feladata a munkanélküliség kezelése, csökkentése, illetve a gazdaság segítése a megfelelő humánerőforrás biztosítása terén. Ehhez a munkaügyi szervezet szövetségeseket keres, s találhat ebben a partnerségben.
A vállalkozásoknak fontos, hogy gazdaságfejlesztési céljaikat ne akadályozza a megfelelően képzett és motivált szakmunkaerő hiánya.
A szociális partnerek az érdekképviseleti tevékenységük hatókörét és hatékonyságát fokozhatják ebben a partnerségben.
A civil szervezetek kapcsolataikat, elismertségüket erősíthetik a paktum segítségével, s megjeleníthetik sajátos, de egyben társadalmilag nagyon fontos érdekeiket.
A képző intézmények a partnerségben közvetlenül érzékelhetik a megrendelői oldal (cégek, munkaügyi kp.) szükségleteit. A felsőoktatási intézmények a helyi innováción alapuló kísérletek, munkaerő-piaci kutatások segítői lehetnek tudományos kapacitásuk felhasználásával.

Az érdekek természetesen sokkal összetettebbek, amint azt a fentiekben bemutattuk, de csak ezek egyeztetésével lehet hatékony partnerség.

A kölcsönös érdekeltség a partnerek aktivitása miatt is fontos. A hazai, de a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a foglalkoztatási paktumok egyik kritikus pontja a partnerek aktivitásának kérdése. Gyakran tapasztalható, hogy az érintettek egyetértenek a partnerség gondolatával, céljaival, a közös munkában azonban nem vesznek részt, passzív szemlélői az eseményeknek. Másoktól várják a kezdeményező szerepet, ugyanakkor türelmetlenek, helyenként szkeptikusak az eredményességet illetően. Ezek a jelenségek mutatják az együttműködési kultúra alacsony szintjén Magyarországon. Ezért is fontos, hogy a megalakuló foglalkoztatási partnerségek sikeresek legyenek, eredményeket tudjanak felmutatni.

A Paktumot aláírók névsora:

Fukszberger Imre, elnök - Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás

Kovács Péter, szakmai igazgatóhelyettes - Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Köris Tiborné, kirendeltség-vezető - Nyugat-Dunántúli regionális Munkaügyi Központ vasvári kirendeltsége

Nemoda István, főosztályvezető - Társadalmi Párbeszéd és Civil Kapcsolatok Főosztálya Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Velladics László - Alsóújlak Község Önkormányzata

Korán Tibor - Andrásfa Község Önkormányzata

Bertók Gyöngyi - Béri Balogh Ádám Gimnázium Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Vasvár

Varga Viktória - Bérbaltavár Község Önkormányzata

Nyári Gyula - Cigány Kisebbségi Önkormányzat  Győrvár

Sárközi János - Cigány Kisebbségi Önkormányzat  Rábahidvég

Kánya László - Cigány Kisebbségi Önkormányzat Vasvár

Nagy László - Csehi Község Önkormányzata

Fukszberger Imre - Csehimindszent Község Önkormányzata

Balogh Dezső - Csipkerek Község Önkormányzata

Gyöngyössy Zsuzsanna  - Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Auer Gyuláné - Egervölgy Község Önkormányzata

Varga Gézáné - Faluház Baráti Kör Győrvár

Ferencz Lászlóné - Gersekarátért Baráti Kör

Pintyőke István - Győrvár Község Önkormányzata

Rózsás Miklós - Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány Vasvár

Kovács Endre - Hegyhátszentpéter Község Önkormányzata

Kovács István - Hegypásztor Kör Oszkó

Mecseki Csaba - Kám Község Önkormányzata

Weller Zoltán - Karintia Kft. Vasvár

Aba Botond - KTI Nyugat-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda

Danka Lajos - MÁV Start Zrt.

dr. Wesselyné Kupi Ildikó - Mérték Egyesület Vasvár

Horváth István - Mikosszéplak Község Önkormányzat

Joós Tamás - Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Szombathely

Papp Zoltán - Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Nyugat-Dunántúli Regionális Képviselete

Szita Károly - Nagytilaj Község Önkormányzata

Birkás István - Norma Kft. Oszkó

Győrffy Gábor - Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Landor Gyula - Olaszfa Község Önkormányzata

Hosszu Zoltán - Oszkó Község Önkormányzat

Németh László - Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vasvár

Bene Barbara - Önkormányzati Óvoda Csipkerek

Nagy István - Pácsony Község Önkormányzat

Zágorhidi Czigány Ákos - Pannon Helyi Termék Klaszter

Éder Géza - Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

Márton László - Petőmihályfa Község Önkormányzata

Harmath István - Póker Jeans Kft.Csehimindszent

Polgár Gábor - Polgár Lakatos- és Gumiipari Kft. Vasvár

Varga Lajos - Püspökmolnári Község Önkormányzata

Borsits Zoltán - Rábahidvég Község Önkormányzata

Vilics Tamás - Rábavidék Szerkesztősége Körmend

Erdeiné Horváth Klára - Reginnov Tanácsadó Kft. Vasvár

Takács György - REMEK Szombathely

Bodnár Endréné - Sárfimizdó Község Önkormányzata

Szabó Leventéné Kovács Andrea - Savaria TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Szombathely

Gergye Rezső - Városi Művelődési Ház

Kis-Bódog Zoltánné - Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár

Sejber Mihály - Vas-Vár Örökség Népfőiskola Vasvár

Pölöskei Gábor - Vasi Darugép Kft. Hegyhátszentpéter

Tancsics Sándor, Gazdag Gábor - Vasi Volán Zrt.

Milankovics György - Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület

Sipos Tompa János - Vasvár és Vidéke ÁFÉSZ

Kovács Tilda - Vasvár Város Önkormányzata

Zágorhidi Czigány Csabáné - Zágorhidi és Társa Kft.

Szőnye Péter - Eiffel Hegyhát Kft. Pácsony

Holler Ferenc - Szemenye Község Önkormányzata

Herczeg Gyula - Gersekarát Község Önkormányzata

Orbán László József - Telekes Község Önkormányzata

Vasi Hegyhát
Felhasználónév:*
Jelszó:*
>> Regisztráció
 
Legfrissebb állásajánlatok
2015.1.29.
ÁLLÁSAJÁNLATOK!
2015.1.9.
„Paktummal a foglalkoztatásért – fenntartható szolgáltatásfejlesztés és partnerség építés a Vasi Hegyháton”
2014.10.31.
Segédmunkásokat keres a közútkezelő Vasvárra
2014.7.31.
Faipari munka, villanyszerelő és targoncás állás
2014.7.31.